رد کردن لینک ها

مقالات

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار اصل معروف pareto مبنی بر این است که 80% ثروت کل دنیا متعلق به 20% از جمعیت کل دنیاست. زیربنای اصلی معامله گری براساس رفتار معامله گران بازار است. با توجه به این اصل می توان متوجه شد که سمت و سو و جهت بازار به نفع بانک ها […]

معاملات الگوریتمی چیست ؟

معاملات الگوریتمی چیست ؟

در دنیای امروز با پیشرفت روزانه تکنولوژی و به روز شدن هر لحظه دستگاه های دیجیتالی و به خصوص کامپیوتر ها، نقش اساسی آنها در زندگی بشر نیز چندین برابر شده بصورتی که می توان گفت زندگی بدون آن بسیار سخت و گاهاَ امکان پذیر نخواهد بود بنابراین تکنولوژی در زندگی ما انسانها نقش بسیار […]