رد کردن لینک ها

مشکل HFT – مقالات جمع آوری شده در مورد معاملات با فرکانس بالا و اصلاح ساختار بازار سهام

مشکل HFT – مقالات جمع آوری شده در مورد معاملات با فرکانس بالا و اصلاح ساختار بازار سهام – 18 ژانویه 2013

این کتاب مشکل معاملات با فرکانس بالا (HFT) و همچنین نیاز به اصلاح بازار سهام ایالات متحده را بررسی می کند.

این مجموعه از مطالب منتشر شده و منتشر نشده قبلی  Bodek ، شامل مقالات زیر است :

HFT مدرن تغییر پارادایمی نبود زیرا نوآوری های آن بازده های جدیدی را به بازار وارد کرد.

HFT یک تغییر دیدگاه بود زیرا نوآوری های به وجو آمده به واسطۀ آن ثابت کرد که موانعی ضد رقابتی برای ورود می تواند در ساختار بازار ایجاد شود و یک طبقه از شرکت کنندگان در بازار بیش از دیگران ترجیح داده شوند .

به گفتگو بپیوندید