رد کردن لینک ها

معاملات کمی : الگوریتم ها ، تجزیه و تحلیل ، داده ها ، مدل ها ، بهینه سازی نسخه اول

معاملات کمی : الگوریتم ها ، تجزیه و تحلیل ، داده ها ، مدل ها ، بهینه سازی نسخه اول

بخش اول این کتاب در مورد نهادها و مکانیسم های تجارت الگوریتمی بحث می کند :

ریزساختار بازار ، داده های با فرکانس بالا و واقعیت های تلطیف شده ، جمع شدن زمان و رویداد ، سفارش دینامیک کتاب ، استراتژی ها و الگوریتم های تجاری ، هزینه های معامله ، تأثیرات بازار و استراتژی های اجرای آن ،تحلیل ریسک،و مدیریت

بخش دوم شامل مدلهای تأثیر بازار است :

مدل های شبکه ،تجارت چند دارایی ،تکنیک های یادگیری ماشین ،و فیلتر غیرخطی.

بخش سوم در مورد ساخت بازار الکترونیکی :

نقدینگی ،خطر سیستمیک ، تحولات و بحثهای اخیر در مورد این موضوع

به گفتگو بپیوندید